Şef Nihat GÖNÜL

Aslen Ordu’lu olan ve 1955 yılında Balıkesir’in Edremit İlçe’sinde doğan Sanatçı, müziğe Babasının teşvîkiyle sekiz yaşlarında akordeon çalarak başladı.

Astsubay olan Babasının muhtelif Şehirlerde Orduevlerinde görev yapması nedeniyle müzikle daha fazla meşgûl oldu.

Gençlik yıllarının büyük bölümünde bâzı orkestralarda akordeonist ve baterist olarak çalıştı. Edebiyât Fakültesi Türk Dili Edebiyâtı mezûnu olan
Nihat GÖNÜL Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarını bitirdikten bir müddet sonra bu okulda yaklaşık on(10) yıl Öğretim Üyeliği yapmış daha sonra Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun sınavlarını kazanarak Ritm-saz olarak 1991 yılında göreve başladı.

Diğer taraftan da Samsun İl Kültür Müdürlüğü “Gençlik ve Çocuk Korosu”nun uzun yıllar Şefliği’ni yaptı.Mûsikî alanında Dr.Turgut TOKAÇ, Doç.Dr. Murat Sâlim TOKAÇ ve Câvit ERSOY’dan istifâde etti.

Nihat GÖNÜL; çeşitli makâmlarda saz eserleri ve sözlü eserler bestelemiştir. En önemli eseri Çanakkale ile ilgili bazı besteleri birleştirerek opera formatında “ÇANAKKALE’ye AĞIT”adlı eserin librettosunu yazarak sahneye koymuştur. Librettosunu yazdığı bu eserin T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRÜ Sayın Doç.Dr. Murat Sâlim TOKAÇ’ın büyük destekleri ile CD’si basılmıştır. Bu eser format olarak Türk Mûsikîsinde bir ilktir. Çanakkale Savaşları’nın başlangıcı ve zaferi film şeridi gibi işlenmiştir.

T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’nın Japonya,Çin,Güney Kore,Hong kong, Fransa, Avustralya, Almanya, İsviçre, Tunus ve diğer birçok Ülkelerde düzenlediği etkinliklerde görev alan Nihat GÖNÜL ,Hamide Hanım’la evli olup; Feyzâ  ve Fâtih GÖNÜL’ün babalarıdır.