Amatör Çocuk Korosu2018-09-14T14:01:01+03:00

11034314_864175913638500_698541677151080725_n

San’at  Kurulumuzun  31.10.2014  târih, 1628 sayılı kararları  ile kurulması  düşünülen “Amatör Çocuk Koromuz” ;Güzel San’atlar Genel  Müdürlüğümüzün 10.02.2015  târih, 26775 sayılı “Olur”ları ile Bakanlığımıza bağlı olarak kurulan  ilk  çocuk korosu  ünvânına  sâhip  olarak faaliyetlerine  başlamış, ilk konserini  27 Şubat 2015 târihinde sunmuştur.

Amatör Çocuk Koromuz kuruluşunun ilk yılında dört konser icra etmiştir.Konser çalışmalarının hâricinde sayıları 48’i  bulan  öğrenicilerimize  bona,  usûl,  ses  eğitimi  verilmektedir.  Koromuzun  resmiyet  kazanmasında bizlere katkılarını  esirgemeyen Güzel  Sanatlar Genel Müdürümüz Doç.Dr.Sayın Murat Sâlim TOKAÇ, yardımcıları Sayın Ömer Fârûk BELVİRANLI, Sayın Nihat DEĞİRMENCİ ve Dâire Başkanı Sayın Berrin KAVLAK ‘a ,Koromuzu büyük bir özveri ile çalıştıran Şef Sayın Özge Altıntaş ÖZCAN’a teşekkürlerimizi sunarız.